Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3358
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΑΝΑΛΙ 5
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/384
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 22627/Ε/31-10-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 4191/09.04.08
Συχνότητα: 91,7 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 685/23.1.2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ 2084/30-3-2017 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΔΙΑΘΗΚΗ)
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29 – ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510231112
Φαξ: 2510833449
Φορέας: 

PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ

Διακριτικός τίτλος: PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο