Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3359
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΥΔΙΑ Η ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ51/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 51/6.4.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15104/22.10.07 15107/22.10.07
Συχνότητα: 105,3 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1322/1.2.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΠ 2990/26.3.2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 782/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ704/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΜΟΝΟΙΑΣ & ΔΟΪΡΑΝΗΣ 40 ΤΚ65302 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2310733158 | 2510830946
Φαξ: 2310730936
E-mail: info@radiolydia.com
Φορέας: 

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ «Η ΔΟΡΚΑΣ»

Διακριτικός τίτλος: ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ «Η ΔΟΡΚΑΣ»

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο