Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3364
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΝΤΕΡΤΙ FM 98,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ85/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 85/17.6.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15184/22.10.07
Συχνότητα: 98,6 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1782/30-3-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 - ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510 622100
Φαξ: 2510622109
Φορέας: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΔΕΛΤΑ

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο