Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3368
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SUPER FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18980/Ε1/3161/10-10-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Καβάλας
Φορέας: 

Ρ/Σ: SUPER FM - 3

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: SUPER FM - 3

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΕΡΩΤΙΚΟΣ

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο