Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3377
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STUDIO (ΣΤΟΥΝΤΙΟ) 7- 99,7 ΜΗΖ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ34/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 34/2.3.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12866/21.09.07
Συχνότητα: 99,7 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1065/31.1.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚ. ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΑΜΙΑΝΟΥ 10 ΤΚ 65403 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510836900-1 | 2510834111 | 2510832887
Φαξ: 2510834566 | 2510620906
Φορέας: 

Γ. ΧΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Γ. ΧΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο