Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3379
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΝΑ RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ18/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 18/8.3.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13614/05.10.07 520/18.01.08
Συχνότητα: 90,5 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΜ.ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 33 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510231033
Φαξ: 2510230377
Φορέας: 

Β.Ι. ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ

Διακριτικός τίτλος: Β.Ι. ΚΟΥΚΟΥΤΙΝΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο