Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3380
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΑΜΨΗ 105,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ25/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 25/12.4.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12883/21.09.07
Συχνότητα: 105,7 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1282/23-2-2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ 573/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 2823/29-6-2016 ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΤΟΙΧ-ΑΠ 818/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79 Τ.Κ. 654 03 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510 220120
Φαξ: 2510221300
E-mail: alphamediagroup@otenet.gr
Φορέας: 

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΓΚΑ

Διακριτικός τίτλος: ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΓΚΑ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο