Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3385
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΧΩ 101,3
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 12/20.2.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Καβάλας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΗΧΩ 101,3

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΗΧΩ 101,3

Αντικαταστάθηκε από: 

ΛΕΛΕΒΩΣΕ

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο