Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3388
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ8/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 8/12.1.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3313/17.03.08
Συχνότητα: 103,7 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ 65403
Τηλέφωνα: 2510223141 | 2510225187
Φαξ: 2510223283
Φορέας: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο