Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3389
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ENERGY
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ9/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 9/9.1.2007
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 633/22.01.08
Συχνότητα: 96,6 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 57
Τηλέφωνα: 2510600109 | 2510600102
Φαξ: 2510600101
Φορέας: 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο