Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3393
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ11/08
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 11/18.9.2008
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12299/16.12.08
Συχνότητα: 97,0 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 747/24.1.2014: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θ. ΠΟΥΛΙΔΟΥ 14 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Κ 64302
Τηλέφωνα: 2513500100 | 2513500104 | 2513500169 (Γραφείο Δημάρχου) | 2510224513
Φαξ: 2513500201 (Γραφείο Δημάρχου) | 2510221955
Φορέας: 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο