Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3397
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MAGIC RADIO 102,2
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Καβάλας
Φορέας: 

Ρ/Σ: MAGIC RADIO 102,2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: MAGIC RADIO 102,2

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο