Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3413
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: WEST RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/196
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24815/Ε/5.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13085/25.09.07
Συχνότητα: 98 ΜΕΤΑΞΑ
Νομός: Κοζάνης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΟΝ. ΚΟΖΑΝI 10 - ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνα: 2461031960 | 2461037575
Φαξ: 2461030000
Φορέας: 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 98 FM Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 98 FM Ε.Π.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο