Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3453
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MASTER FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ72/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 72/16.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13218/28.09.07
Συχνότητα: 102,7 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
Νομός: Σερρών
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71 - ΤΚ 624 00 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλέφωνα: 2352025798
Φαξ: 2325028153
Φορέας: 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο