Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3457
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MUSIC RADIO 88,8
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17716/Ε/3264/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Σερρών
Φορέας: 

Ρ/Σ: MUSIC RADIO 88,8

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: MUSIC RADIO 88,8

Αντικαθιστά : 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ FM

Νομός: Σερρών

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

BOOM 88,8

Νομός: Σερρών

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο