Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3483
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ZOOM FM
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 709
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 4/1.7.2008
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Σερρών
Φορέας: 

Ρ/Σ: ZOOM FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ZOOM FM

Αντικαταστάθηκε από: 

METROPOLIS ΣΕΡΡΩΝ

Νομός: Σερρών

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο