Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3487
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ARIA FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ36/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 36/2.3.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15024/22.10.07
Συχνότητα: 92,4 ΧΛΩΜΟ
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 21 ΤΚ 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Τηλέφωνα: 2233080011 | 2233089016
Φαξ: 2233081017
Φορέας: 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο