Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3488
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: AVANTI 97,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ92/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 92/21.10.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14357/16.10.07 14576/17.10.07
Συχνότητα: 97,7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 2 ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνα: 2231029977
Φαξ: 2231029400
E-mail: 977@avantifm.gr
Φορέας: 

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΑ

Διακριτικός τίτλος: ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΡΑ

Αντικαθιστά : 

HIT FM

Νομός: Φθιώτιδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο