Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3490
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LAMIA DEEJAY
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ69/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 69/8.6.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14894/19.10.07
Συχνότητα: 91,2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13 ΤΚ 351 00 ΚΟΜΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2231044933 | 2231043978
Φαξ: 2231030634 | 2231038131
Φορέας: 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αντικαθιστά : 

MUSIC CLUB RADIO 91,2

Νομός: Φθιώτιδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο