Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3493
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: OSCAR FM 90,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ38/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 38/16.3.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14892/18.10.07
Συχνότητα: 90,9 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13 ΤΚ 351 00 ΚΟΜΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2231038134 | 2231043978
Φαξ: 2231038131
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο