Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3503
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΑΜΙΑ FM 34 STEREO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 22068/Ε/4-9-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Φθιώτιδας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΛΑΜΙΑ FM 34 STEREO

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΛΑΜΙΑ FM 34 STEREO

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΥΘΜΟΣ 9,46

Νομός: Φθιώτιδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο