Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3504
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΑΜΙΑ FM-1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ11/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 11/6.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14817/19.10.07 15189/22.10.07
Συχνότητα: 96,2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 96,2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ/253/2011
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 12 ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνα: 2231031838 | 2231033789
Φαξ: 2231034337
Φορέας: 

SPOT O.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Διακριτικός τίτλος: SPOT O.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο