Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3510
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΝΕΤ
Αρ. Φακέλου: ΒΝΛ39/04
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 729
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 39/16.3.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14214/15.10.07
Συχνότητα: 101,9 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 12- ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνα: 2231050526
Φαξ: 2231052010
E-mail: rnetlam@otenet.gr
Φορέας: 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΑΚΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΑΚΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο