Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3512
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΡΟΥΜΕΛΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/200
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 20943/Ε1/3544/19-11-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 5279/20.05.08
Συχνότητα: 98 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΖΑΚΥΝΘΟΥ 33 ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνα: 6975675005 | 2231400693
E-mail: rumelifm@otenet.gr
Φορέας: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο