Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3513
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STYLIDA FM 94,1
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ42/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 42/30.3.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13863/09.10.07
Συχνότητα: 94,1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΤΡΙΔΟΥ 1 ΤΚ 35300 ΣΤΥΛΙΔΑ
Τηλέφωνα: 2238022785
Φαξ: 2231500522
E-mail: stylidafm@gmail.com
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Κ. - ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ Α. Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Κ. - ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ Α. Ο.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο