Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3514
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ125/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 125/26.10.2004 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ 300/26.7.2011 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 4203/09.04.08
Νομός: Φθιώτιδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 22 ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνα: 2231037584 | 2231045246
Φαξ: 2231037583
Φορέας: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο