Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3530
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MAX FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 5645/Ε1/1009/31-8-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χαλκιδικής
Φορέας: 

Ρ/Σ: MAX FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: MAX FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΛΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 97,3

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο