Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3531
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO STAR 95.5
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/175
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18016/Ε/4.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14603/17.10.07
Συχνότητα: 95,5 ΒΑBΔΟΣ
Νομός: Χαλκιδικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 23 - ΤΚ 632 00 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2373024344 | 2373022865 | 2373065125
Φαξ: 2373024644
E-mail: star95-5@otenet.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο