Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3533
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 138/23.11.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14867/19.10.07
Συχνότητα: 90,8 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Νομός: Χαλκιδικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 63100
Τηλέφωνα: 2371021229 | 23710-21225
Φαξ: 2371021319
Φορέας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο