Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3538
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 88,2 PLUS RADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 117/16.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χαλκιδικής
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ FM

Αντικαθιστά : 

STAR FM 88,2

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

MORE RADIO

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο