Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3543
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/298
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17565/Ε1/31.8.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14620/18.10.07
Συχνότητα: 98,8 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Νομός: Χαλκιδικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΚ 632 00 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2373065988 | 2373065989
Φαξ: 2373065988
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο