Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3551
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ASTERAS WEB RADIO 92
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/206
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17808/Ε1/3178/18.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14207/15.10.07
Συχνότητα: 92 ΠΥΡΓΟΣ ΣΥΡΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1206/1.2.2013: ΝΕΟ ΤΗΛ-Α.Π 804 & 805/7-5-2014 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΤΗΛ.-Α.Π 2152/22-5-2014 ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ.- ΑΠ 2229/2-3-2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ.-ΑΠ 1432/3-3-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 1539/2-3-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΤΡΑΠΟΥΡΙΕΣ ΑΝΔΡΟΥ
Τηλέφωνα: 6937864363 | 22820 22694
Φαξ: 22820 22694
E-mail: asteras75@gmail.com
Φορέας: 

ΑΣΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διακριτικός τίτλος: ΑΣΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αντικαθιστά : 

MEDIA 92 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νομός: Κυκλάδων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο