Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3556
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SPACE FM 107,5
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17803/Ε1/3190/24.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κυκλάδων
Φορέας: 

Ρ/Σ: SPACE FM 107,5

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: SPACE FM 107,5

Αντικαταστάθηκε από: 

AEGEAN VOICE 107,5

Νομός: Κυκλάδων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο