Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3560
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΓΑΛΑΞΙΑΣ 93 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/258
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17660/Ε1/3451/15-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14483/17.10.07
Συχνότητα: 93 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 527/29-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 486/30-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΚ 84600 ΜΥΚΟΝΟΣ
Τηλέφωνα: 2289025200 | 2289025201
Φαξ: 2289026670
E-mail: galaxiasfm@hol.gr
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο