Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3561
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/388
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.10391/Ε/13-3-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 16846/30.11.07
Συχνότητα: 101,3 ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΙΟ ΝΑΞΟΥ
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΣ ΤΚ 843 00
Τηλέφωνα: 2285024926
Φαξ: 2285024927
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΑΞΟΥ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΑΞΟΥ Ο.Ε.

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο