Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3562
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 106,4 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ113/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 113/10.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1945/07.02.08
Συχνότητα: 106,4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΡΩΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SANTO ΦΗΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Τηλέφωνα: 2286024500 2286025221 2286022860;
Φαξ: 2286024349
Φορέας: 

Σ. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Σ. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο