Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3564
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΙΟΣ FM 96,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΟΥ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/141
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 2355/Ε/9.4.2001 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 193/9.4.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2870/03.03.08
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΟΣ ΤΚ 840 01
Τηλέφωνα: 2286092400
Φορέας: 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ (Τ.Α.Δ.ΕΠ.Ι.)

Διακριτικός τίτλος: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ (Τ.Α.Δ.ΕΠ.Ι.)

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο