Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3566
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 105,4 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ27/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 27/27.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1849/06.02.08
Συχνότητα: 105,4 ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 6093/7-8-2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΑΠ 2990/11-7-2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 843 00 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τηλέφωνα: 2285026009 | 2285026760
Φαξ: 2285023977
E-mail: mesogios.naxos@gmail.com
Φορέας: 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΕ

Διακριτικός τίτλος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο