Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3567
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΟΣ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ127/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 127/26.10.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13777/08.10.07
Συχνότητα: 98,5 ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 842/ 3-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 617/31-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ - ΤΚ 844 00
Τηλέφωνα: 2284024555
Φαξ: 2284025111
E-mail: parosfm@parosfm.gr
Φορέας: 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο