Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3572
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PRIME RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/126
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 14526/Ε/2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14362/16.10.07 14607/18.10.07
Συχνότητα: 100,3 ΠΥΡΓΟΣ ΣΥΡΟΥ
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 11 ΕΡΜΟΥΛΟΠΗ ΣΥΡΟΥ
Τηλέφωνα: 2281087158 | 2281080867
Φορέας: 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΣΥΡΟΣ FM 100.3

Νομός: Κυκλάδων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο