Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3576
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΙΓΑΙΟ FM STEREO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 17/8.3.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κυκλάδων
Φορέας: 

Ρ/Σ: KENTRO FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: KENTRO FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΙΓΑΙΟ LIVE

Νομός: Κυκλάδων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο