Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3585
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO DEE JAY
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/166
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17344/Ε1/3034/30-8-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14881/19.10.07
Συχνότητα: 94,2 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 8639/24.9.2012 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ ΣΕ ΕΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ-ΑΠ 766/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 797/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 3 ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741085993
Φαξ: 2741085993 | 7007008392
E-mail: rdj@otenet.gr
Φορέας: 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο