Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/359
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΠΕΤΣΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΟΠΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΚ 153 51
Τηλέφωνα: 212 2124312-3
Φαξ: 2122124323
E-mail: l.maurodonti@alpha989.com
Σταθμός: 

ALPHA 989

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο