Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3591
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΝΕΜΕΑ 104 ΦΜ ΣΤΕΡΕΟ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 106/2.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΝΕΜΕΑ 104 ΦΜ ΣΤΕΡΕΟ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΝΕΜΕΑ 104 ΦΜ ΣΤΕΡΕΟ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο