Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3594
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BRAKE FM 88,4
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/205
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 875/Ε/17.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14484/17.10.07
Συχνότητα: 101,6 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : ΑΝΕΚΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 100,8 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.730/19/28-8-2014 ΤΗΣ ΕΕΤΤ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 4748/12-9-2014 ΑΝΕΚΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 100,8 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.730/19/28-8-2014 ΤΗΣ ΕΕΤΤ-ΑΠ702/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 729/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 18 ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741084830
Φαξ: 2741084830
E-mail: BRAKEFM@HOTMAIL.COM
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο