Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3595
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 875/Ε/17.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο