Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3597
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ55/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 55/20.4.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2622/26.02.08
Συχνότητα: 89,1 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (τέρμα) ΤΚ 203 00 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τηλέφωνα: 274465485 | 2744062007
Φαξ: 2744065485
Φορέας: 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο