Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3609
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17815/Ε/19.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κορινθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Αντικαταστάθηκε από: 

LIFE FM

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο