Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3613
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΜΟΡΙΑΣ 102,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ6/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 6/25.1.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 16716/28.11.07
Συχνότητα: 102,7 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΡ.5 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741026753
Φαξ: 2741026753
Φορέας: 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΤΕΜΗ

Διακριτικός τίτλος: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΤΕΜΗ

Αντικαθιστά : 

ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο