Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3617
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: R.T.P
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ16/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 16/1.3.2005
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2633/26.02.08
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 90,5 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ/159/2.4.2012
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΔΟΣ 58Η ΑΡ. 65 -ΜΠΑΘΑΡΙΤΣΑ
Τηλέφωνα: 2741081701 | 2741081704
Φαξ: 2741081706
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο